Start typing
EKEINES KAI EGO

EKEINES KAI EGO

This humorous series tells the story of an unmarried, very charming man who loves women.

Weekend 08:30

About

This humorous series tells the story of an unmarried, very charming man who loves women. The heroes' fiancé is Eleni who accepts the unfaithfulness of her man.

SCRIPT: Kostas Pretenteris
DIRECTING: Giannis Bezos, Andreas Morfonios
PRODUCTION: Alkis Lazaridis, Kiki Grigoriou
PRODUCTION: Studio ATA-Ralli Elvira
LEADING ACTORS: Giannis Bezos, Panos Hatzikoutselis, Tasos Kostis

New Program