Άρχισε να πληκτρολογείς οτιδήποτε
ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ

ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ

Ένα ζευγάρι ευκατάστατων γιάπις με συμπλέγματα κοινωνικής ανωτερότητας αναγκάζεται να γειτονεύσει με ένα νεαρό ζευγάρι απελευθερωμένων απόψεων, αλλά λαϊκών καταβολών και μικρού εισοδήματος.

Σαββατοκύριακο 07:30

Σχετικά

Ένα ζευγάρι ευκατάστατων γιάπις με συμπλέγματα κοινωνικής ανωτερότητας αναγκάζεται να γειτονεύσει με ένα νεαρό ζευγάρι απελευθερωμένων απόψεων, αλλά λαϊκών καταβολών και μικρού εισοδήματος. Η σειρά παρουσιάζει πόσο επηρεάζονται οι μεν από τους δε και αντιστρόφως. Πόσο οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους είναι σχέσεις αγάπης,φανερού ή συγκαλυμμένου μίσους.

Νέο Πρόγραμμα